Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Úvodní stránka > Chráněné bydlení

Zařízení bylo založeno v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlo má na adrese Prodloužená 226 Pardubice. Kanceláře ředitelky naleznete na adresách Nerudova 1180, a Severní 843 v Hradci Králové.

V návaznosti na centrum denních služeb vzniklo v roce 1996 chráněné bydlení, které doplnilo komplex služeb pro zdravotně postižené uživatele. Je umístěno nedaleko budovy sídla Danety v Sukových sadech.

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba jejímž posláním je poskytování služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jim poskytne pocit bezpečí domova a zároveň umožní v maximální možné míře žít běžným způsobem života.

Cílovou skupinou jsou dospělé ženy (od 18 let) s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením, které nejsou trvale upoutány na lůžko, nevyžadují trvalou zdravotní péči, jsou zároveň schopny se zapojit a přizpůsobit životu v kolektivu. Zároveň se tyto osoby nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o osoby, které potřebují: fyzickou pomoc či dohled druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby mohly žít ve společnosti způsobem, který je běžný.

Veřejné informace a ceník služby naleznete v dokumentech.

Cíl služby

Cílem chráněného bydlení Daneta je poskytovat takové služby, které uživatelkám umožní:

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v individuálních plánech.

IMG_7490IMG_7518

Sociální podnik Daneta

Relaxační válec Sociální podnik daneta Zobrazit více