Kontakty

Mateřská škola

Adresa pracoviště: Uhelná 1142, Hradec Králové 500 03

Telefon do mateřské školy: 495 221 897
E-mail: info@daneta.cz

Zřizovatelka školy:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Ředitelka mateřské školy:
Mgr. Monika Bourová
Telefon: 495 530 549
E-mail: monika.bourova@daneta.cz

Zástupkyně ředitelky mateřské školy:
Mgr. Pavla Štanderová
Telefon: 495 221 897
E-mail: pavla.standerova@daneta.cz

Praxe studentů:
Mgr. Zuzana Šefčíková
Telefon: 495 535 951
E-mail: zuzana.sefcikova@daneta.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 535 955
E-mail.: info@daneta.cz
IČ: 25262165
DIČ: CZ25262165
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 632 420 257/0100
ID datové schránky MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o. – nnskhvk

Základní škola

Adresa pracoviště: Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové

Telefon: 495 535 955
E-mail: info@daneta.cz

Zřizovatelka školy:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Ředitelka školy:
Mgr. Monika Bourová
Telefon: 495 530 549
E-mail: monika.bourova@daneta.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Zuzana Šefčíková
Telefon: 495 535 951
E-mail: zuzana.sefcikova@daneta.cz

Praxe studentů:
Mgr. Zuzana Šefčíková
Telefon: 495 535 951
E-mail: zuzana.sefcikova@daneta.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 535 955
E-mail.: info@daneta.cz
IČ: 25262165
DIČ: CZ25262165
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 632 420 257/0100
ID datové schránky MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o. – nnskhvk

Střední škola

Adresa pracoviště: Lidická 1175/2, Hradec Králové 500 03

Telefon: 495 535 955
E-mail: info@daneta.cz

Zřizovatelka školy:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Ředitelka školy:
Mgr. Monika Bourová
Telefon: 495 530 549
E-mail: monika.bourova@daneta.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Zuzana Šefčíková
Telefon: 495 535 951
e-mail: zuzana.sefcikova@daneta.cz

Praxe studentů:
Mgr. Zuzana Šefčíková
Telefon: 495 535 951
E-mail: zuzana.sefcikova@daneta.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25262165
DIČ: CZ25262165
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 632 420 257/0100

Denní stacionář

Adresa poskytování služby: Severní 843, HK 500 03

Recepce: 495 588 178
Kancelář: 495 510 455495 431 034
Výdejna stravy: 495 582 237 (přihlášení a odhlášení stravy DS)

Ředitelka zařízení:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Hlavní zástupkyně zařízení:
Mgr. Lucie Fajglová
Telefon: 495 401 361702 248 871
E-mail: lucie.fajglova@daneta.cz

Vedoucí úseků sociálních služeb,
sociální pracovnice DS a CHB,
vedoucí odborných praxí v sociálních službách:
Mgr. Lucie Kurtevová
Telefon: 495 431 034 
E-mail: lucie.kurtevova@daneta.cz

Pokladní:
Jiřina Konůpková
Telefon: 495 221 294
E-mail: jirina.konupkova@daneta.cz

Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
Prodloužená 226, 530 09 Pardubice – Polabiny
IČ: 48162485
DIČ: CZ6256050713
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 1285144511/0100

Chráněné bydlení

Adresa pracoviště: Sukovy sady 660/1, HK 500 02

Byt: 607 042 683

Ředitelka zařízení:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Hlavní zástupkyně zařízení:
Mgr. Lucie Fajglová
Telefon: 495 401 361702 248 871
E-mail: lucie.fajglova@daneta.cz

Vedoucí úseků sociálních služeb,
sociální pracovnice DS a CHB,
vedoucí odborných praxí v sociálních službách:
Mgr. Lucie Kurtevová
Telefon: 495 431 034
E-mail: lucie.kurtevova@daneta.cz

Osobní asistence,
sociální pracovnice OA:
Mgr. Lucie Fajglová
Telefon: 495 401 361702 248 871
E-mail: lucie.fajglova@daneta.cz

Pokladní:
Jiřina Konůpková
Telefon: 495 221 294
E-mail: jirina.konupkova@daneta.cz

Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
Prodloužená 226, 530 09 Pardubice – Polabiny
IČ: 48162485
DIČ: CZ6256050713
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 1285144511/0100

Osobní asistence

Adresa poskytování služby: Nerudova 1180, HK 500 02

Recepce: 495 535 955

Ředitelka zařízení:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Hlavní zástupkyně zařízení:
Mgr. Lucie Fajglová
Telefon: 495 401 361702 248 871
E-mail: lucie.fajglova@daneta.cz

Vedoucí úseků sociálních služeb,
sociální pracovnice DS a CHB,
vedoucí odborných praxí v sociálních službách:
Mgr. Lucie Kurtevová
Telefon: 495 431 034
E-mail: lucie.kurtevova@daneta.cz

Osobní asistence,
sociální pracovnice OA:
Mgr. Lucie Fajglová
Telefon: 495 534 541702 248 871
E-mail: lucie.fajglova@daneta.cz

Pokladní:
Jiřina Konůpková
Telefon: 495 221 294
E-mail: jirina.konupkova@daneta.cz

Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
Prodloužená 226, 530 09 Pardubice – Polabiny
IČ: 48162485
DIČ: CZ6256050713
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 1285144511/0100

Chráněná dílna

Adresa pracoviště: Pospíšilova třída 787, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 725 405 451

E-mail: dilna@daneta.cz

Vedoucí chráněné dílny:
Ing. Erika Jarkovská
Telefon: 720 996 136
E-mail: erika.jarkovska@daneta.cz

Chráněná dílna Daneta s.r.o.
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25947478
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 78 -7721420277/0100 

Spolek

Adresa pracoviště: 
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
Pospíšilova třída 787, 500 03 Hradec Králové

Předsedkyně Spolku rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta:
Mgr. Věra Kosinová
Telefon: 495 530 548
E-mail: vera.kosinova@daneta.cz

Administrativní pracovnice:
Bc.Jana Hopová
Telefon: 725 112 946
E-mail: jana.hopova@daneta.cz

Kontaktní pracovník a koordinátor dobrovolníků:
Mgr. Zuzana Šefčíková
Telefon: 495 535 951
E-mail: zuzana.sefcikova@daneta.cz

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
IČ: 48157457

DIČ: CZ48157457
Bankovní spojení: KB HK, č.ú.: 38037511/O100