SŠ Daneta

Střední škola

Úvodní stránka > Střední škola

Cílem školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

Škola je určena žákům s lehkým či středně těžkým mentálním postižením nebo další postižení, např. tělesným, smyslovým, poruchami autistického spektra, narušenou komunikační schopnosti apod.

Sídlíme v přízemní bezbariérové budově. Žákům jsou k dispozici třídy, cvičná kuchyňka, pracoviště terapii a šatna.

Budovu školy obklopuje krásná zahrada s odpočinkovou zónou a pozemky pro pěstitelské práce.
Disponujeme řadou didaktických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, stejně jako moderní výpočetní technikou (interaktivní displej, iPady, notebooky).

O žáky ve škole pečují učitelé – speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti, výchovný poradce, logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeut, odborní lékaři - psycholog, psychiatr, neurolog, a další specialisté.

Žákům je tak poskytována terapeutická péče v oblasti logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, alternativní a augmentativní komunikace.
Žáci se mají možnost aktivně zapojovat do veřejného života účastí na soutěžích, kulturních akcích (které i sama škola pořádá), rehabilitačních pobytech apod.

Žáci se mohou vzdělávat ve vzdělávacích programech „Praktická škola jednoletá“ nebo „Odborné učiliště – obor Provozní služby“.

Ceny za poskytované služby naleznete zde.

_MG_6429web 3