Mš Daneta

Mateřská škola

Úvodní stránka > Mateřská škola

Mateřská škola Daneta byla otevřena v roce 2009 v Hradci Králové. Má 3 třídy s kapacitou 29 dětí. Cílem mateřské školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat dětem se zdravotním postižením komplexní péči. Nabízí speciálně pedagogickou péči v rámci výchovně vzdělávací činnosti a zdravotnickou péči - fyzioterapii, logopedii, ergoterapii, intenzivně spolupracuje s odbornými lékaři a psychology. Škola také poskytuje doplňkové terapie a další péči jako bazální stimulaci, animoterapii a canisterapii, terapii snoezelen, alternativní a augmentativní komunikaci, komplexní poradenskou činnost a další. Ceny za poskytované služby naleznete zde.

IMG_3554IMG_3935