Spolek

Spolek

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí vznikl 24. 3. 1993.

Činnost spolku se zaměřuje na děti s kombinovaným postižením. Služby spolku však využívá řada podobně postižených dospělých. Celkový počet klientů dosahuje cca 130 osob ve věku od tří let až po seniory bez omezení horní hranice věku.

Spolek je také zaměstnavatelem uznaným na chráněném trhu práce. Naše dílna dává příležitost osobám se zdravotním znevýhodněním a umožňuje jim lepší a důstojnější život. Zájemci zde mohou najít uplatnění od práce manuální až po vedoucí funkci. V chráněné dílně také absolvují praxi studenti učiliště Danety a po ukončení studia zde mohou najít uplatnění a získat vhodné pracovní místo.

Spolek je držitelem akreditace MV ČR v oblasti dobrovolnické služby. Zapojení dobrovolníků v naší organizaci umožňuje handicapovaným účastnit se nejrůznějších aktivit a dosáhnout tím co možná nejvyšší možné integrace do společnosti.

Činnost spolku Daneta

IMG_6177