Zpracování osobních údajů

Úvodní stránka > Zpracování osobních údajů

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.

Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené, dále jen „Daneta“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou, zejména zákony 101/2000 Sb., 108/2006 (§ 88 písmeno h), přílohou č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR). Na Danetu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na Danetu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Danetu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Danetu je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.

Chráněná dílna Daneta, s.r.o.

Chráněná dílna Daneta, s.r.o., dále jen „chráněná dílna“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR). Na chráněnou dílnu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na chráněnou dílnu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na chráněnou dílnu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro chráněnou dílnu je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, dále jen „spolek“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR). Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na spolek obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na spolek obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro spolek je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.