Denní stacionář Daneta

Denní stacionář

Úvodní stránka > Denní stacionář

Zařízení bylo založeno v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlo má na adrese Prodloužená 226 Pardubice. Kanceláře ředitelky naleznete na adresách Nerudova 1180, a Severní 843 v Hradci Králové.

Zařízení původně provozovalo dílny s pracovní terapií, které se s platností zákona č.108/2006 Sb. přetransformovaly ve službu denního stacionáře.

Denní stacionář Daneta je ambulantní služba jejímž posláním je umožnit osobám s mentálním a kombinovaným postižením v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života; zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas. 

Cílovou skupinou jsou lidé od 15 let s různým stupněm mentálního postižení nebo lidé s kombinovaným postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení. Jedná se o osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný.

Cíl služby

Pro poskytování komplexní péče spolupracujeme s různými odborníky ze sociální oblasti, psychologie, speciální pedagogiky a lékařství.

Veřejné informace a ceník služby naleznete v dokumentech

IMG_7219IMG_3346