Osobní asistence

Osobní asistence

Úvodní stránka > Osobní asistence

Zařízení bylo založeno v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlo má na adrese Prodloužená 226 Pardubice. Kanceláře ředitelky naleznete na adresách Nerudova 1180, a Severní 843 v Hradci Králové.

V roce 2007 byly služby zařízení doplněny o osobní asistenci, která je poskytována jak klientům Danety ve školských zařízeních, tak i jako běžná terénní služba.

Osobní asistence je terénní sociální služba, posláním služby osobní asistence je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které jim umožní v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života tak, aby je podporovala v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti a schopností klienta, dětem umožní zapojení do běžných předškolních a školních aktivit, smysluplně trávit volný čas. Dospělým klientům žít v přirozeném prostředí, rozvíjet své zájmy a samostatně bydlet.

Osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením ve věku od 1 roku, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Jedná se o osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný. Službu mohou využívat i senioři starší 80 let.

Veřejné informace a ceník služby naleznete v dokumentech.

Cíle

osobní asistenceosobní asistence (1)