Denní stacionář Daneta

Aktivity

V denním stacionáři probíhají pravidelné aktivity dle ročního období a kulturní nabídky blízkého okolí , které jsou důležitým prvkem pro zpestření a zkvalitnění života zdravotně postižených klientů. Účastníme se integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a rozšiřují možnosti spolupráce s dalšími zařízeními. Ve spolupráci s městem Hradce Králové a Královéhradeckým krajem dochází ke spolupráci mezi úřady spoluobčany a klienty.

Aktivity

Tradiční aktivity

Aktivity spojené s lidovými zvyky a obyčeji

Terapie

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodinou klienta pořádáme pravidelné setkávání, konzultace a semináře pro rodiče a opatrovníky.