Denní stacionář Daneta

Snoezelen

Terapeutický koncept snoezelen je poskytován především žákům s těžším postižením, autismem nebo hyperaktivitou. Prostředí snoezelenu oslovuje smysly dětí a probouzí jejich vnitřní aktivitu. Vodní lůžko – centrální část terapeutické místnosti, dle daného konceptu simuluje pohyby plodu v děloze během těhotenství a pomáhá tak opětovně prožívat stimuly, které během těhotenství dítě s ohledem na své postižení nevnímalo nebo vnímalo a zpracovávalo zkresleně. Terapie se skládá z aktivní části, kdy děti samy zkoumají prostředí, a pasivní části, kde je dítě stimulováno zrakovými, sluchovými, čichovými, chuťovými a taktilními podněty.

IMG_1921IMG_1933

Sociální podnik Daneta

Skřítek kuchař Sociální podnik daneta Zobrazit více