Spolek

Nabízené aktivity

Úvodní stránka > Spolek > Nabízené aktivity

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity probíhají dle aktuální nabídky v době školní roku – tj. od září do června. Nabízíme zájmové kroužky jako jsou: vaření, keramika, sportovní kroužek, hry na kytaru, sbor, chovatelský kroužek, výtvarný či tvořivý kroužek a další.

Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Pro zpestření a zkvalitnění života zdravotně postižených navštěvujeme s klienty množství programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi. Také se účastníme integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity Četnost
Mikulášská nadílka 1x ročně prosinec
Vánoční besídka 1x ročně prosinec
Vánoční nadílka 1x ročně prosinec
Velikonoční nadílka 1x ročně duben
Výlety na přání uživatelů několikrát ročně
Projektové dny různého charakteru 1x a více měsíčně
Ozdravný pobyt 1x ročně květen/červem

Terapie

Terapie Četnost
Logopedie (klinická zdravotnické péče) 2x týdně
AAK- alternativní a augmentativní komunikace denně
Fyzioterapie (klinická zdravotnická péče) 2x týdně
Terapie v solno-jodové jeskyni 1x týdně
Canisterapie 1x za 14 dní

Děti mají také možnost se svými rodiči docházet na terapii do speciální místnosti snoezelen do budovy ZŠ Daneta.

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa,
  • rehabilitačního lékaře,
  • neurologa,
  • odborného poradce, specialisty pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Projekty

Zapojujeme se do projektů a soutěží zaměřených na ochranu a péči o zdraví. Nejintenzivněji se věnujeme projektu s environmentální tematikou.

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči a veřejností pořádáme pravidelná tematická setkání. Konkrétní termíny akcí naleznete v odkazu Aktuality, v Listech Danety a na nástěnkách v mateřské škole.