Mš Daneta

Nejčastější dotazy

Úvodní stránka > Mateřská škola > Nejčastější dotazy
Pro koho je Mateřská škola Daneta určena?
MŠ je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy s jakýmkoliv postižením - tělesným, mentálním, autismem, vadami řeči...
Jaké aktivity s dětmi děláme?
Veškeré výchovně vzdělávací aktivity jako v běžné škole a navíc speciálně pedagogické aktivity a specializované terapie jako například fyzioterapie, logopedie, ergoterapie, neurovývojová stimulace, bazální stimulace a jiné stimulační techniky.
V čem se liší Mateřská škola Daneta od jiných mateřských škol?
Individuální přístup, počet dětí ve třídě, speciální terapie, zdravotnické služby.
Může do Mateřské školy Daneta i dítě bez zdrav. postižení?
Ne.
Kolik stojí školné?
400 Kč na měsíčně
Je možné zažádat o nějaký příspěvek?
Rodinám poskytujeme poradenství k sociální dávkám a sociálně slabším rodinám pomáháme získat podporu od různých nadací.
Od kolika let mohu dítě přihlásit?
Přijímáme děti od 3 let (výjimečně od 2 let)
Kdy nemám nárok na zařazení dítěte?
Pokud dítě nemá poradenským zařízením nebo odborným lékařem doporučeno speciální vzdělávání dle paragrafu 16 Školského zákona
Jaká je provozní doba Mateřské školy Daneta?
6:30 - 16:00
Jak je zajištěno stravování?
Škola má vlastní školní jídelnu.
Co když je dítě na něco alergické?
Běžně zajišťujeme bezlepkovou a bezlaktózovou dietu na základě lékařského doporučení
Možnosti diet?
Dietní režim je možný na základě domluvy.
Kdy mohu dítě přihlásit?
V řádném termínu zápisů do MŠ (květen), v případě volné kapacity kdykoli během školního roku.
Následné vzdělávání po mateřské škole?
Dle výběru rodičů a potřeb dítěte je možno navázat běžnou základní školou, popřípadě vzděláváním v Danetě - základní škola, střední škola.
Mohu se přijít podívat?
Ano, máme dny otevřených dveří, ale rádi Vás uvítáme i mimo dny otevřených dveří po předchozí domluvě.
Mohu někde zaparkovat?
Mateřská škola Daneta má vyhrazená parkovací místa pro rodiče.

Sociální podnik Daneta

Vše pro děti Sociální podnik daneta Zobrazit více