SŠ Daneta

Praktická škola jednoletá

Úvodní stránka > Střední škola > Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 je střední školou, která je speciálně určená pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, konkrétně se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních potřeb, schopností a možností vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti žáka.

Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

V Praktické škole vzděláváme dle ŠVP s názvem „Jdeme dál“, jehož charakteristika je dostupná zde.

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává střední vzdělání.