SŠ Daneta

Odborné učiliště obor provozní služby

Úvodní stránka > Střední škola > Odborné učiliště obor provozní služby

Dvouleté odborné učiliště s učebním oborem Provozní služby 69-54-E/01 a s výstupem získání výučního listu nabízí střední vzdělávání žákům s lehkým zdravotním postižením po splnění povinné školní docházky.

Cílem vzdělávání v odborném učilišti je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Také se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla, při práci na zahradě, při drobných pracích se dřevem a při výrobě bytových doplňků.

V OU vzděláváme dle ŠVP s názvem „S chutí do práce“, jehož charakteristika je dostupná zde. Praktická část výuky probíhá v Chráněné dílně Daneta, kde mohou absolventi školy najít i pracovní uplatnění.

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává střední vzdělání.

Sociální podnik Daneta

Relaxační válec Sociální podnik daneta Zobrazit více