SŠ Daneta

Nejčastější dotazy

Úvodní stránka > Střední škola > Nejčastější dotazy
Pro koho je Střední škola Daneta určena?
SŠ je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy s jakýmkoliv postižením - tělesným, mentálním, autismem, vadami řeči....
Jaké jsou obory na Střední škole Daneta?
Odborné učiliště obor Provozní služby Praktická škola jednoletá
V čem se liší Střední škola Daneta od jiných středních škol?
Veškeré výchovně vzdělávací aktivity jako v běžné škole a navíc speciálně pedagogické aktivity a specializované terapie, speciální didaktické pomůcky a postupy, individuální přístup. Liší se také v tom, že studenti mohou navazovat odbornou spolupráci s Chráněnou dílnou a získávat tak praxi v reálném pracovním prostředí.
Může do Střední školy Daneta i dítě bez zdrav. postižení?
Ne
Jaké jsou možnosti budoucího uplatnění žáka?
Práce na chráněných pracovištích (chráněná dílna) i volném pracovním trhu (pomocné práce v prádelnách, kuchyních, úklidu,...)
V čem se liší výuka na Střední škole Daneta?
Veškeré výchovně vzdělávací aktivity jako v běžné škole a navíc speciálně pedagogické aktivity a specializované terapie, speciální didaktické pomůcky a postupy, individuální přístup. Praxe v chráněné dílně s možností budoucího pracovního uplatnění.
Pomůžete mi s doučováním?
Vzhledem k individuálnímu přístupu k žákům většinou doučování není třeba, ve výjimečných případech jsme schopni zajistit
Kolik stojí školné?
400 Kč na měsíc
Další podpora při vzdělávání na Střední škole Daneta
fyzioterapie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, ergoterapie, neurovývojová stimulace, bazální stimulace a jiné stimulační techniky Odborná praxe v chráněné dílně
Je možné zažádat o nějaký příspěvek?
Rodinám poskytujeme poradenství k sociální dávkám a sociálně slabším rodinám pomáháme získat podporu od různých nadací.
Od kolika let mohu dítě přihlásit?
Po splnění povinné školní docházky
Jaké jsou podmínky?
Poradenským zařízením nebo odborným lékařem doporučeno speciální vzdělávání dle paragrafu 16 Školského zákona
Jaká je provozní doba Střední školy Daneta?
7:00 - 15:30
Dostávají žáci domácí úkoly?
Dostávají úkoly dle jejich individuálních vzdělávacích potřeb
Jak je zajištěno stravování?
Škola má vlastní školní jídelnu. Dietní režim je možný na základě domluvy, běžně zajišťujeme bezlepkovou a bezlaktózovou dietu na základě lékařského doporučení
Kdy mohu žáka přihlásit?
V řádném termínu zápisů do SŠ (do 1.3.).
Mohu se přijít podívat?
Máme dny otevřených dveří, ale rádi Vás uvítáme i mimo dny otevřených dveří při předchozí domluvě
Mohu někde zaparkovat?
V okolí školy je dostatek parkovacích míst
Jsou se zařazením dítěte do Střední školy Daneta spojené nějaké další náklady?
Stačí běžná základní výbava (aktovka, penál, pastelky, cvičební a pracovní úbor) ostatní učebnice, pomůcky, sešity, počítače, tablety zajišťuje škola.