Chráněná dílna

Nejčastější dotazy

Úvodní stránka > Chráněná dílna > Nejčastější dotazy
Co je Chráněná dílna Daneta?
Chráněná dílna Daneta je součástí Centra pro zdravotně postižené Daneta" a "Rukodělná dílna vznikla v prvopočátku z potřeby zajištění návaznosti školského zařízení a dalšího postupného zapojení žáků a klientů do běžného života po ukončení školní docházky"
Pro koho je Chráněná dílna Daneta určena?
Chráněná dílna Daneta je určena pro zdravotně znevýhodněné osoby a je součástí Centra pro zdravotně postižené Daneta. Rukodělná dílna vznikla s cílem zajistit návaznost školského zařízení a postupné zapojení žáků a klientů do běžného života po ukončení školní docházky.