Mš Daneta

Ergoterapie

Škola nabízí ergoterapii jako součást komplexní péče o rozvoj dětí a žáků s postižením, zaměřenou na rozvoj soběstačnosti a funkčních schopností. Terapie se koncentruje např. na trénink ruky, úchopů a denních aktivit. Spolupráce s pedagogy a asistenty školy je klíčová při řešení školních problémů. Terapie probíhají ve vybavených pracovištích s pomůckami jako cvičení se zaměřuje na svalovou sílu, motoriku a soběstačnost. Učitelé školy také využívají prvky ergoterapie ve své výukové činnosti- cvičení grafomotoriky a rozvoj manipulačních dovedností.

20230302_093946IMG_6609