Zš Daneta

Nejčastější dotazy

Úvodní stránka > Základní škola > Nejčastější dotazy
Pro koho je Základní škola Daneta určena?
ZŠ je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně s mentálním postižení případně v kombinaci s jakýmkoli dalším postižením - tělesným, autismem, vadami řeči...
V čem se liší výuka Základní škola Daneta?
Veškeré výchovně vzdělávací aktivity jako v běžné škole a navíc speciálně pedagogické aktivity a specializované terapie, speciální didaktické pomůcky a postupy, individuální přístup
V čem se liší Základní škola Daneta od jiných základních škol?
Individuální přístup, počet dětí ve třídě, speciální terapie, zdravotnické služby
Může do Základní školy Daneta i dítě bez zdrav. postižení?
Ne
Další podpora při vzdělávání v Základní škole Daneta
fyzioterapie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, ergoterapie, neurovývojová stimulace, bazální stimulace a jiné stimulační techniky
Kolik stojí školné?
400 Kč na měsíc za školu a 200 - 400 Kč za měsíc na školní družinu nebo klub
Je možné zažádat o nějaký příspěvek?
Rodinám poskytujeme poradenství k sociální dávkám a sociálně slabším rodinám pomáháme získat podporu od různých nadací.
Od kolika let mohu dítě přihlásit?
Žák může nastoupit na základě zápisu k povinné školní docházce tedy v 6 letech, popřípadě po řádném odkladu a nebo může kdykoli během školního roku přestoupit z jiné školy.
Jaké jsou podmínky?
Poradenským zařízením nebo odborným lékařem doporučeno speciální vzdělávání dle paragrafu 16 Školského zákona
Jaká je provozní doba Základní školy Daneta?
6:30 - 16:00
Jak je to s družinou?
Školní družina a školní klub jsou k dispozici každý den odpoledne po vyučování do 16,00 a jsou zpoplatněny 200 - 400 Kč za měsíc podle rozsahu docházky
Dostávají žáci domácí úkoly?
Dostávají úkoly dle jejich individuálních vzdělávacích potřeb
Jak je zajištěno stravování?
Škola má vlastní školní jídelnu.
Co když je dítě na něco alergické?
Běžně zajišťujeme bezlepkovou a bezlaktózovou dietu na základě lékařského doporučení
Možnosti diet?
Dietní režim je možný na základě domluvy.
Kdy mohu dítě přihlásit?
V řádném termínu zápisů do ZŠ (duben), v případě volné kapacity kdykoli během školního roku.
Následné vzdělávání po Základní škole Daneta
Dle výběru rodičů a potřeb dítěte je možno navázat jakoukoliv střední školou včetně SŠ Daneta
Pomůžete mi s doučováním?
Vzhledem k individuálnímu přístupu k žákům většinou doučování není třeba, ve výjimečných případech jsme schopni zajistit
Mohu se přijít podívat?
Máme dny otevřených dveří, ale rádi Vás uvítáme i mimo dny otevřených dveří po předchozí domluvě
Mohu někde zaparkovat?
V okolí školy je dostatek parkovacích mít, včetně míst vyhrazených pro ZTP
Jsou se zařazením dítěte do Základní školy Daneta spojené nějaké další náklady? Je potřeba koupit nějaké další vybavení?
Stačí běžná základní výbava školáka (aktovka, penál, pastelky, cvičební a pracovní úbor) ostatní učebnice, pomůcky, sešity, počítače, tablety zajišťuje škola.