Zš Daneta

Základní škola speciální

Úvodní stránka > Základní škola > Základní škola speciální

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je rozvíjet schopnosti a předpoklady žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.

Žáci mohou po absolvování základní školy speciální pokračovat dle individuálních možností ve vzdělávání na praktických školách, častěji je jejich uplatnění spatřováno v jednoduchých pracovních činnostech v chráněných dílnách nebo jiných přizpůsobených pracovištích.

Vyučujeme podle vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Cesta do světa poznání“ (vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením)- charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde a Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Okénko do světa poznání“ (vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením)- charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde.