Zš Daneta

Přípravný stupeň základní školy speciální

Úvodní stránka > Základní škola > Přípravný stupeň základní školy speciální

Přípravný stupeň základní školy speciální je školské zařízení pro přípravu na vzdělávání pro děti s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchou autistického spektra.

Děti přípravného stupně jsou integrováni do tříd základní školy speciální, vzdělávací program (Náš svět - charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde) a metody práce odpovídají vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních.

Do přípravného stupně lze zařadit dítě od 5 let věku nebo dítě s odkladem školní docházky.