Zš Daneta

Základní škola

Úvodní stránka > Základní škola > Základní škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvíjení osobnosti žáků s lehkým mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.

Připravuje žáky dle individuálních možností na vstup do odborného učiliště či praktické školy, kde získají odbornou přípravu vědomostí a dovedností potřebných k výkonu kvalifikovaného povolání. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“- charakteristika školního vzdělávacího programu je dostupná zde, dle potřeb a možností žáků i dle jejich individuálních vzdělávacích plánů

Vzdělávání probíhá ve všech postupných ročnících. V jedné třídě se vždy vzdělávají žáci několika ročníků – aktuálně dle možností školy a skladby žáků.