Zš Daneta

Alternativní a augmentativní komunikace

Úvodní stránka > Základní škola > Zdravotnické služby a terapie > Alternativní a augmentativní komunikace

Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci poskytuje diagnostiku a podporu dětem, žákům a klientům Danety s těžce narušenou komunikační schopností. Nabízíme vhodné komunikační systémy a školíme rodiče, pedagogy a asistenty. Využíváme obrázkový komunikační systém a znakování, přizpůsobujeme komunikační tabulky a knihy klientům. Pomáháme pedagogům s přípravou do výuky a školnímu prostředí přizpůsobujeme komunikační palety. Pracujeme s iPady a technickými pomůckami, které můžeme zapůjčit do školního i domácího prostředí. Cílem je umožnit jedincům s těžkým komunikačním handicapem smysluplnou interakci, spolupráci, zpětnou vazbu a svobodnou volbu.

AAAK7AAK6