Zš Daneta

Bazální stimulace

Prvky konceptu Bazální stimulace jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu a pomáhají žákům zlepšit vnímání sebe i okolního světa, rozvíjet smysly a navazovat kontakty a komunikaci na individuální úrovni. Žáci s těžším zdravotním postižením dobře reagují na vestibulární, vibrační a somatické podněty, jako je pohupování, houpání, vibrační přístroje, masážní lůžko, polštáře a šály. Pro dosažení klidu a pohody využíváme především zklidňující bazální stimulaci. Stimulační masáže jsou používány k prohloubení dýchání. Důležitou součástí je také polohování – např. mumie a hnízdo, které pomáhají žákům vnímat hranice svého těla.

bazální stimulace 3BAzální stimulace 6